BEA. Bērnu emocionālā audzināšana. Atbalsta un izglītojošās programmas pirmsskolas bērnu vecākiem.

Lieliska iespēja, lai apgūtu programmu bez maksas. Šī programma ir izveidota, lai palīdzētu vecākiem veicināt bērna emocionālo attīstību, labāk izprast savu bērnu un viņu vajadzības, palīdzēt mainīt bērna uzvedību, stiprināt ģimeni, kā arī uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības. Programmā ir gan teorētiskā informācija, gan izstrādāti audzināšanas principi un praktiskie uzdevumi, kuri vecākiem jāveic, lai bērns izaugtu par laimīgu, emocionāli pilnvērtīgu cilvēku.

http://Šī programma ir izveidota, lai palīdzētu vecākiem veicināt bērna emocionālo attīstību, labāk izprast savu bērnu un viņu vajadzības, palīdzēt mainīt bērna uzvedību, stiprināt ģimeni, kā arī uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības. Programmā ir gan teorētiskā informācija, gan izstrādāti audzināšanas principi un praktiskie uzdevumi, kuri vecākiem jāveic, lai bērns izaugtu par laimīgu, emocionāli pilnvērtīgu cilvēku

PIETEIKŠANĀS ANKETE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScURcpzFuA96aO0ZZU8xuJvcF0vOBIuRmzYSvFBV4EnQY9CZw/viewform?fbclid=IwAR0eq6Zb1OOOCbeSmiD7QLiRunDevJoHBfOK5mk7uEmRz_CZO33uTGKFz0o