Administrācija

 

 

Vadītājas vietniece –  Dina Ņikiforova

Saimniecības vadītāja – Ņina Petrova

Saimniecības vadītāja - Ņina Petrova

Medicīnas māsa – Aija Žuromska

Medicīnas māsa - Aija Žuromska

 

Mūsu pavāre un virtuves darbinieks