Mūsu adrese: Muzeja ielā 10, Daugavpils, LV- 5402, Latvija.

E-pasts: pii12@inbox.lv

Tālruņi:

Iestādes vadītāja, vadītājas vietniece
Tālrunis darba vietā – 65427132

Iestādes medicīnas māsa
Tālrunis darba vietā – 65427490

Saimniecības vadītāja
Tālrunis darba vietā – 65427488