Mūsu adrese: Muzeja ielā 10, Daugavpils, LV- 5402, Latvija.

E-pasts: pii12@inbox.lv

Tālruņi:

Iestādes vadītāja-28827173

Vadītājas vietniece
Tālrunis  -29638955

Iestādes medicīnas māsa
Tālrunis –26100910

Saimniecības vadītāja
Tālrunis -29837092