Paldies par dāvāto svētku prieku!

Cienījamie vecāki!

Pateicamies par Jūsu dāsnumu un radīto svētku sajūtu, ziedojot dāvanas Latgales un Sēlijas pansionātu iemītniekiem.

Iestādes bērni izgatavoja apsveikuma kartiņas patstāvīgi darbojoties, gan ar vecāku palīdzību.

Šī gada 16.decembrī  “Jauniešu organizācija Apelsīns” ieradās pēc bērnu izgatavotajām apsveikuma kartītēm un vecāku sarūpētajām dāvanām.

Prieks, ka gaidot Ziemassvētkus spējam atvērt savu sirdi un dāvāt daļiņu sava sirds siltuma.

Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks nes mieru un mīlestību ģimenēs,  prieku un cerību sirdīs.