Anastasija Ļeonova-1. grupa

Vita Tihonova- 2. grupa

Tatjana Voitkeviča- 3. grupa

Natālija Kaminska- 4. grupa

Edīte Radionova-5. grupa