Atcerēsimies visu no paša sākuma! Sākās viss 1963. gada maijā, tieši šajā dienā bērnudārzs tika atvērts un darbojās  28 gadus. Bērnudārzā bija 6 grupas no tām 2 silītes grupas, bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem, un 2 diennakts grupas. Bērnu audzināšanas un izglītošanas process notika krievu valodā. Dārziņš piederēja Automobiļu un šosejas ceļu Ministrijas „Autokombinātam Nr.3”. 1975. gadā bērnudārzs nonāca pilsētas Tautas izglītības nodaļas pakļautībā.

No bērnudārza atvēršanas līdz 1985. gadam iestādes vadība tika uzticēta trim  vadītājām – Marijai Geislavai, Lidijai Osipovai, Nadeždai Repinskai.

1989. gadā tika pieņemts lēmums aizvērt bērnudārzu kapitālajam remontam, bet pēc remonta pārveidot par skolu.

1991. gadā bērnudārzs tika aizvērts, no telpām tika iznests viss, palika tikai sienas.

1995. gada sākumā bija uzsākts kapitālais remonts.  1995 gada maijā par 12. mazbērnu novietnes – bērnudārza vadītāju tika iecelta Skaidrīte Rebekina . Tā rūpīgi sekoja remonta gaitai, piedāvāja projektā veikt izmaiņas, lai bērnudārzs atbilstu jaunākajām  prasībām un iegūtu savu  stilu. Bērniem tika uzcelta neliela sporta pilsētiņa, kas tajos laikos bija kaut kas jauns. Visus celtniecības darbus veica celtniecības firma „Gādība”. Daudzos jautājumos lielu atbalstu vadītāja saņēma no mēra vietnieces Ritas Strodes kundzes .

1995. gada 21. decembrī sāka darbu iestādes pieņemšanas komisija 27. decembrī tika apstiprināts 12. mazbērnu – novietnes bērnudārza pieņemšanas akts.

Un jau 1996. gada 12. februārī uzsāka darbu divas bērnudārza grupas,  bet 16. februārī notika bērnudārza svinīgā atvēršana uz kuru ieradās daudz viesu.

2011. gada 12. februārī iestāde svinēja savu 15. jubileju. Visus šos gadus iestādes saimniece  Skaidrīte Rebekina vadīja šo iestādi.

Iestādes 20-gadu jubileja

2016.gada 12.februārī apritēja 20 gadi kopš iestādes atvēršanas.

Laiks skrien nemanot -viena diena, nedēļa, mēnesis, gads un jau 20 gadi ir pagājuši no tās dienas, kad savas durvis vēra vaļā mūsu iestāde.

20.gadi! Tas ir lielums, kuru var vērtēt kā mazu vai lielu, bet retais strīdēsies ar apgalvojumu, ka šāds laika periods ir pietiekoši nozīmīgs, lai varētu izvērtēt cilvēku mūžu, ar acīm skatītu to, kas bijis un ar  prātu uzlūkotu to, kas vēl darāms.

Šie 20 gadi bija notikumiem bagāti un kā varavīksne raibi. Bet visus viņus vieno piederība bērnībai, bērnības zemei.

 Par dārziņu , par visiem šeit strādājošajiem un par visu, kas šeit notiek var teikt tā:

Mēs nākam no bērnības pasaules,
Kur ziedoņa saulīte smaida,
Kur maziņas kājiņas- ņirbules
Pa pureņu pļaviņām skraida,

Kur līksmi sudraba  smiekliņi skan,
Kur mūžam plūst ziedoņa tralas;
Kur kokos dienvidus vēsmiņas san,
Kur pļavās skan strautiņu čalas;

Kur cilvēki staigā laimīgi
Ar līksmi smaidošām sejām
Un brīvi kā dziedoņi- putniņi
Pa smaržainām puķu lejām

Kā sudrabu dziesmiņas skandina,
Un neplūc ne ziediņa viena,-
Kur paiet visa dzīvība
Kā milzīga ziedoņa diena.

Kā jau jubilejā nākas, bija pārsteigumi, apsveikumi, koncerts un svinīgs pasākums, neizpalika arī svētku kliņģeris un sveču dzirkstis.

Bērni kopā ar vecākiem sagatavoja savus apsveikumus, novēlējumus, zīmējumus  jubilāram. 

Svētku pasākumi noritēja 15. un 16. februārī. 

15. februārī ciemos pie bērniem no iestādes bēniņiem nolaidās mūsu draugs Karlsons, kurš 20 gadus dzīvo mūsu iestādes bēniņos. Un laiku pa laikam nāk pie bērniem svinēt svētkus. Ieradās arī Pepija Garzeķe, lai kopā ar bērniem priecātos, dejotu un dziedātu.   

16.februārī ar svētku koncertu sveikt dārziņu 20.gadu jubilejā ieradās mūsu iestādes absolventi.

Koncertā piedalījās:

  • Daugavpils Vienības pamatskolas folkloras kopa “Dzīsmeite” (vad. L.Vaivode)
  • Bērnu deju kolektīvs “ Pienupīte” (vad. I.Zuģicka)
  • Ēvalds Zubkovskis (akordeons)
  • Bērnu mūzikas studija “ Vālodzīte” (vad. I.Znutiņa)
  • Sporta deju klubs “ Vita” (vad. L.Tihonovs)
  • Anna Irbe (saksofons, flauta),  Ingars Irbe  (ģitāra ), Kristaps Irbe (bundziņas).

Svinīgā gaisotnē tika godināti ilggadējie darbinieki. Jau 20 gadus pie mums strādā: saimniecības vadītāja Ņina Petrova, pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Aija Žuromska, pirmsskolas skolotāja Andžela Seiliša, skolotāju palīgs Anita Pettere, pavāre Irēna Sauka, pavāre Tatjana Krasjko, vadītājas vietniece Svetlana Špandaruka un, protams, iestādes vadītāja Skaidrīte Rebekina. 

Pateicību saņēma arī tie darbinieki, kas strādā iestādē 15 un 10 gadus.

Lai ar katru nākamo aizvadītā darba gadu jubilejas sveci pilnveidotos mūsu pieredze un zināšanas. Lai tās labās īpašības un tradīcijas, kas gadu gaitā iemantotas, rastu idejas arvien jaunām! Lai mūsu kolektīva iekšējais starojums ik gadus kļūtu dzidrāks un spilgtāks, un lai dzīvē allaž būtu vairāk prieka!

Lai arī turpmāk mums viss izdodas, un lai mūsu bērni aug veseli, gudri un laimīgi!