Vadītājas vietniece –  Sandra Ondzule

Saimniecības vadītāja – Diāna Paškova

Medicīnas māsa – Irēna Keiviša

 

 

Skolotājs logopēds -Dina Ņikiforova

 Virtuves darbinieks-Ludmila Jerocka

Pavāre-Irēna Sauka

Pavāre-Svetlana Staceviča