Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes Pašnovērtējuma ziņojums 2018.-2019.


Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes Pašnovērtējuma ziņojums 2017.-2018.