Ar bērniem strādā

Alla Vilcāne

Pirmsskolas izglītības skolotāja
Alla Vilcāne – darba pieredze 21 gadi

Jolanta Kostjukeviča

Pirmsskolas izglītības skolotāja
Jolanta Kostjukeviča – darba pieredze 23 gads

Skolotāju palīgs
Inga Rebekina

 

DIENAS RITĒJUMS    2023./2024. m.g.

4-5 gadus veciem bērniem

Bērnu pieņemšana.

Brīva bērnu darbošanās un rotaļāšanās.

Mērķtiecīga bērnu novērošana.

7.00
Rīta rosme 8.00
Brokastis 8.25
Integrētās rotaļnodarbības telpās un ārā. Vismaz  1 stundu  mācības tiek organizētas ārā. 9.00
Pusdienas 12.15
Atpūta un miegs 12.50
Launags 15.30
Integrētā rotaļdarbība telpās un ārā.

Brīva bērnu darbošanās un rotaļāšanās.

Mērķtiecīga bērna novērošana.

16.10
Bērnu došanās  mājās Līdz 18.00

Pirmdienās līdz 18.30

Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz 17.09.2013. MK noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.

 

Integrētas rotaļnodarbības

mācību satura apguvei 2023./2024. m.g.

4-5 gadus veciem bērniem

Mācību saturs tiek apgūts rotaļdarbībā ar integrētu mācību priekšmetu saturu visas dienas garumā telpās un ārā. Ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām

Pirmdiena Integrētas rotaļnodarbības ar sasniedzamiem rezultātiem vairākās mācību jomās

Veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā (ārā)

Otrdiena Integrētas rotaļnodarbības ar sasniedzamiem rezultātiem vairākās mācību jomās

Veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā (ārā)

Trešdiena 9.30-9.55 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

Integrētas rotaļnodarbības ar sasniedzamiem rezultātiem vairākās mācību jomās

Veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā (ārā)

Ceturtdiena Integrētas rotaļnodarbības ar sasniedzamiem rezultātiem vairākās mācību jomās

Veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā (ārā)

Piektdiena 9.30-9.55 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

Integrētas rotaļnodarbības ar sasniedzamiem

rezultātiem vairākās mācību jomās

Veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā (ārā) 

 Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi
Valodas joma– runas un valodas attīstīšana, stāstītmācīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana, orientēšanās apkārtnē;

 

Sociālā un pilsoniskā joma– sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana, sociālās zinības un ētika;

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-radošā darbība, mūzika, literatūra, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem;

 

Dabaszinātņu joma-iepazīšanās ar dabu, orientēšanās apkārtnē;

 

Matemātikas joma-matemātisko priekšstatu veidošana;

 

Tehnoloģiju joma-mājturība un tehnoloģijas (mājturība, rokdarbi, konstruēšana), drošības noteikumi;

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-fiziskās aktivitātes, sporta spēles telpā un dabā, veselības mācība.

Kritiskā domāšana un problēmu risināšana,

 

Jaunrade un uzņēmējspēja,

 

Sadarbība,

 

Pašvadīta mācīšanās,

 

Pilsoniskā līdzdalība,

 

Digitālās prasmes

 

Atbildība,

 

Centība,

 

Savaldība,

 

Godīgums,

 

Taisnīgums,

 

Drosme,

 

Līdzcietība,

 

Mērienība,

 

Laipnība,

 

Solidaritāte,

 

Tolerance