Ar bērniem strādā

Alla Vilcāne

Pirmsskolas izglītības skolotājas
Alla Vilcāne – darba pieredze 19 gadi

Jolanta Kostjukeviča

Pirmsskolas izglītības skolotājas
Jolanta Kostjukeviča – darba pieredze 21 gads

 

Skolotāju palīgs
Inga Rebekina

 


DIENAS RITĒJUMS 4-5 gadus veci bērni

Bērnu pieņemšana, individuālais darbs, netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība.  

 

7.00-8.00

Rīta vingrošana 8.00
Brokastis  

8.25

Integrētas rotaļnodarbības un bērnu rotaļdarbība visas dienas garumā telpās un ārā, iekļaujot vismaz 1 h darbībai svaigajā gaisā.  

9.00-12.00

Gatavošanās pusdienām  

12.00

Pusdienas  

12.20

Atpūta ( pasīva)  

12.45-15.10

Pakāpeniska celšanās, rotaļas  

15.10-15.40

Launags  

15.45

Integrētas rotaļnodarbības un bērnu rotaļdarbība visas dienas garumā telpās un ārā, iekļaujot vismaz 1 h darbībai svaigajā gaisā.  

16.10-18.00*

Došanās mājās  

18.00*

* Pirmdien-18.30

Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz 17.09.2013. MK noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.


Integrētas rotaļnodarbības

mācību satura apguvei 2021./2022. m.g.

4-5 gadus veciem bērniem

Mācību saturs tiek apgūts rotaļdarbībā ar integrētu mācību priekšmetu saturu visas dienas garumā telpās un ārā. Ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām

Pirmdiena Mācību jomas, nenosakot konkrētu laiku.

Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( dabā)

Otrdiena Mācību jomas, nenosakot konkrētu laiku.

Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( dabā)

Trešdiena Mācību jomas, nenosakot konkrētu laiku.

9.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-mūzika,

Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( dabā)

Ceturtdiena Mācību jomas, nenosakot konkrētu laiku.

Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( dabā)

Piektdiena Mācību jomas, nenosakot konkrētu laiku.

9.30 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-mūzika,

Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( dabā)

 Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi
 

Valodas joma– runas un valodas attīstīšana, stāstītmācīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana, orientēšanās apkārtnē;

 

Sociālā un pilsoniskā joma– sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana, sociālās zinības un ētika;

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-radošā darbība, mūzika, literatūra, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem;

 

Dabaszinātņu joma-iepazīšanās ar dabu, orientēšanās apkārtnē;

 

Matemātikas joma-matemātisko priekšstatu veidošana;

 

Tehnoloģiju joma-mājturība un tehnoloģijas (mājturība, rokdarbi, konstruēšana), drošības noteikumi;

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-fiziskās aktivitātes, sporta spēles telpā un dabā, veselības mācība.

 

 

 

 

 

 

Kritiskā domāšana un problēmu risināšana,

 

Jaunrade un uzņēmējspēja,

 

Sadarbība,

 

Pašvadīta mācīšanās,

 

Pilsoniskā līdzdalība,

 

Digitālās prasmes

 

 

 

Atbildība,

 

Centība,

 

Savaldība,

 

Godīgums,

 

Taisnīgums,

 

Drosme,

 

Līdzcietība,

 

Mērienība,

 

Laipnība,

 

Solidaritāte,

 

Tolerance

 


Pasākumu plāns