Tautas deju pulciņš “Ritenītis”

Iestādē darbojas interešu izglītības pulciņš – tautas deju pulciņš “Ritenītis”. Pulciņš strādā pēc speciāli izstrādātas programmas. Pulciņu apmeklē vecākās un sagatavošanas grupas bērni. Pulciņa nodarbības tiek organizētas pēcpusdienas cēlienā. Pulciņu vada iestādes mūzikas skolotāja.

Mūzikas skolotāja Irina Kožokara

Logopēde

Ar sagatavošanas un vecākās grupas bērniem individuāli nodarbojas skolotāja logopēde Dina Ņikiforova.

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā –  otrdienās (rīta cēlienā) un trešdienās (rīta cēlienā).

 

Iestādē ir iespēja apmeklēt  angļu valodas un sarīkojuma deju  maksas pulciņus  pēc vecāku vēlēšanās.

Angļu valodas pulciņš

Angļu valodas pulciņš– bērniem sākot no vecākās grupas.

Skolotāja Alla Hohlova

Izglītība – augstākā pedagoģiskā pēc specialitātes angļu valodas skolotāja, otrā augstākā izglītība pēc specialitātes pirmsskolas skolotāja.

Darba pieredze-28 gadi (ar pirmsskolas vecuma bērniem), tai skaitā 15 gadi – angļu valodas pasniegšana pirmsskolas vecuma bērniem.

  • Aizstāvēts diplomdarbs pēc tēmas „Angļu valodas apgūšanas īpatnības pirmsskolas izglītības iestādē”.
  • Strādā pēc savas speciāli izstrādātas un aizstāvētas angļu valodas apgūšanas programmas pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Ir ieguvusi tiesības sniegt privātprakses pakalpojumus interešu izglītības programmas īstenošanā „Angļu valoda pirmsskolas vecuma bērniem”
  • Par programmu

Deju pulciņš

Sarīkojuma deju pulciņš – bērniem sākot no vecākās grupas.

Deju pulciņš

Skolotājs Leonīds Tihonovs

Izglītība – Daugavpils Pedagoģiska Universitāte, profesionālo deju skolotāja studiju programma, bakalaura studiju programma ekonomikā.

Darba pieredze:

  • Bērnu un Jauniešu centrā „Jaunība” (BJC) skolotājs,
  • Daugavpils mākslas skola „Saules Skola”: Interešu izglītības programmas nosaukums – Kultūrizglītība; Apakšprogrammas nosaukums – Sporta dejas.