Ar bērniem strādā

Andžela Seiliša

Pirmsskolas izglītības skolotājas
Andžela Seiliša – darba pieredze 26 gadi

Karīna Aksjuta-Smirnova

Pirmsskolas izglītības skolotājas
Karīna Aksjuta-Smirnova -darba pieredze 15 gadi

Skolotāju palīgs
Anita Pettere

 

 


DIENAS RITĒJUMS 2023./2024.m.g.

2-3 gadus veciem bērniem

Bērnu pieņemšana.

Brīva bērnu darbošanās un rotaļāšanās.

Mērķtiecīga bērnu novērošana.

7.00
Rīta rosme 7.50
Brokastis 8.15
Integrētās rotaļnodarbības telpās un ārā. Vismaz  1 stundu  mācības tiek organizētas ārā. 9.00
Pusdienas 11.40
Atpūta un miegs 12.15
Launags 15.20
Integrētā rotaļdarbība telpās un ārā.

Brīva bērnu darbošanās un rotaļāšanās.

Mērķtiecīga bērna novērošana.

16.00
Bērnu došanās  mājās Līdz 18.00

Pirmdienās līdz 18.30

 

Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz 17.09.2013. MK noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.


Integrētas rotaļnodarbības

mācību satura apguvei 2023./2024. m.g.

2-3 gadus veciem bērniem 

Mācību saturs tiek apgūts rotaļdarbībā ar integrētu mācību priekšmetu saturu visas dienas garumā

telpās un ārā. Ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām

Pirmdiena 9.00-9.20 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

Integrētas rotaļnodarbības ar sasniedzamiem rezultātiem vairākās mācību jomās

Veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā (ārā)

Otrdiena Integrētas rotaļnodarbības ar sasniedzamiem rezultātiem vairākās mācību jomās

Veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā (ārā)

Trešdiena Integrētas rotaļnodarbības ar sasniedzamiem rezultātiem vairākās mācību jomās

Veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā (ārā)

Ceturtdiena 9.00-9.20 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

Integrētas rotaļnodarbības ar sasniedzamiem rezultātiem vairākās mācību jomās

Veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā (ārā)

Piektdiena Integrētas rotaļnodarbības ar sasniedzamiem rezultātiem vairākās mācību jomās

Veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā (ārā)

 Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi
 

Valodas joma– runas un valodas attīstīšana, stāstītmācīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana, orientēšanās apkārtnē;

 

Sociālā un pilsoniskā joma– sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana, sociālās zinības un ētika;

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-radošā darbība, mūzika, literatūra, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem;

 

Dabaszinātņu joma-iepazīšanās ar dabu, orientēšanās apkārtnē;

 

Matemātikas joma-matemātisko priekšstatu veidošana;

 

Tehnoloģiju joma-mājturība un tehnoloģijas (mājturība, rokdarbi, konstruēšana, veidošana), drošības noteikumi;

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-fiziskās aktivitātes, sporta spēles telpā un dabā, veselības mācība.

 

 

 

 

 

 

Kritiskā domāšana un problēmu risināšana,

 

Jaunrade un uzņēmējspēja,

 

Sadarbība,

 

Pašvadīta mācīšanās,

 

Pilsoniskā līdzdalība,

 

Digitālās prasmes

 

 

 

Atbildība,

 

Centība,

 

Savaldība,

 

Godīgums,

 

Taisnīgums,

 

Drosme,

 

Līdzcietība,

 

Mērienība,

 

Laipnība,

 

Solidaritāte,

 

Tolerance

 


Pasākumu plāns