Ar bērniem strādā

Līga Mežaka

Pirmsskolas izglītības skolotājas
Līga Mežaka – darba pieredze 18 gadi

Elīna Pusle

Pirmsskolas izglītības skolotājas
Elīna Pusle – darba pieredze 19 gadi

 

Skolotāju palīgs
Marika Ozola-Starkusa

 

 


DIENAS RITĒJUMS 5-6 gadus veci bērni

Bērnu pieņemšana, individuālais darbs, netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība.  

7.00-8.10

Rīta vingrošana  

8.10

Brokastis  

8.30

Integrētas rotaļnodarbības un bērnu rotaļdarbība visas dienas garumā telpās un ārā, iekļaujot vismaz 1 h darbībai svaigajā gaisā.  

9.00-12.10

Gatavošanās pusdienām  

12.10

Pusdienas  

12.25

Atpūta( pasīva)  

12.55-15.20

Pakāpeniska celšanās, rotaļas  

15.20

Launags  

15.55

Integrētas rotaļnodarbības un bērnu rotaļdarbība visas dienas garumā telpās un ārā, iekļaujot vismaz 1 h darbībai svaigajā gaisā.  

16.15-18.00*

Došanās mājās 18.00*

* Pirmdien-18.30

Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz 17.09.2013. MK noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.

 


Integrētas rotaļnodarbības

mācību satura apguvei 2021./2022. m.g.

5-6 gadus veciem bērniem 

Mācību saturs tiek apgūts rotaļdarbībā ar integrētu mācību priekšmetu saturu visas dienas garumā telpās un ārā. Ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām

 

Pirmdiena Mācību jomas, nenosakot konkrētu laiku.

Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( dabā)

Otrdiena Mācību jomas, nenosakot konkrētu laiku.

Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( dabā)

Trešdiena Mācību jomas, nenosakot konkrētu laiku.

Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( dabā)

10.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-mūzika

Ceturtdiena Mācību jomas, nenosakot konkrētu laiku.

Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( dabā)

Piektdiena Mācību jomas, nenosakot konkrētu laiku.

10.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-mūzika

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi
 

Valodas joma– runas un valodas attīstīšana, stāstītmācīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana, orientēšanās apkārtnē;

 

Sociālā un pilsoniskā joma– sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana, sociālās zinības un ētika;

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-radošā darbība, mūzika, literatūra, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem;

 

Dabaszinātņu joma-iepazīšanās ar dabu, orientēšanās apkārtnē;

 

Matemātikas joma-matemātisko priekšstatu veidošana;

 

Tehnoloģiju joma-mājturība un tehnoloģijas (mājturība, rokdarbi, konstruēšana, veidošana), drošības noteikumi;

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-fiziskās aktivitātes, sporta spēles telpā un dabā, veselības mācība.

 

 

 

 

 

 

Kritiskā domāšana un problēmu risināšana,

 

Jaunrade un uzņēmējspēja,

 

Sadarbība,

 

Pašvadīta mācīšanās,

 

Pilsoniskā līdzdalība,

 

Digitālās prasmes

 

 

 

Atbildība,

 

Centība,

 

Savaldība,

 

Godīgums,

 

Taisnīgums,

 

Drosme,

 

Līdzcietība,

 

Mērienība,

 

Laipnība,

 

Solidaritāte,

 

Tolerance

 

 


Vecāku padome

 

 

Pasākumu plāns