Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādi  apmeklē  bērni vecumā no 1-7 gadiem. Iestādē darbojas 6 grupiņas, kuras tiek komplektētas pēc bērnu vecuma.

  • Grupa „Saulīte”
  • Grupa „Ausmiņa”
  • Grupa „Mēnestiņš”
  • Grupa „Jumītis”
  • Grupa „Laimīte”
  • Grupa “Auseklītis”

Mūsu iestāde realizē „ Pirmsskolas izglītības programmas” (kods 0101 11 11).

Mācību un audzināšanas darbs notiek  latviešu valodā.

Pedagoģiskajā procesā plaši tiek izmantotas latviešu tautas tradīcijas un folklora. Iestādē regulāri notiek svētku pasākumi, tematiskās pēcpusdienas, izpriecas un sporta svētki.

Mūsu bērniem patīk  kopā ar pedagogiem iet ekskursijās uz Latgales zoodārzu, bērnu bibliotēku „Zīlīte”, Daugavpils muzeju un citām interesantām vietām, apmeklēt Daugavpils teātra izrādes un dažādus koncertus.

Mūsu bērni  piedalās un gūst panākumus pilsētas, valsts un starptautiskajos konkursos, izstādēs un citos pasākumos.

Iestādes darba laiks:

  • Katru darba dienu no 7:00 līdz 18:00.
  • Pirmdienās no 7.00 līdz 18.30.