Aktualitātes

UZDEVUMI (24.03.2020.-27.03.2020.) Klausīties dziesmu, noteikt dziesmas daļas. Ar karotēm spēlēt dziesmas pulsāciju. Iemācīt 1.panta vārdus vidējā tempā. https://www.youtube.com/watch?v=2xqX3t6CE_o   Nokul mani, māmuliņa ir latviešu tautasdziesma.   Nokul mani, māmuliņa, 2 reizes Ar vītola žagariņu. 4 reizes 2. Lai es augu tik lokana 2 reizes Kā vītola žagariņis. 4 reizes 3. Nokul mani, māmuliņa, 2 reizes Ar ābeles žagariņu. 4 reizes … Lasīt vairāk