Kā mainīsies mācību pieeja

Kā mainīsies mācību pieeja pirmsskolā?

1.Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā – bērni vairāk izzinās, pētīs un radīs paši.

https://www.youtube.com/watch?v=8-V2Vp3C5DA&index=3&list=PLLls_n2ybYppiQmjGtTvDKeY62v_skTKK

2. Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā – bērni veidos dziļāku izpratni.

https://www.youtube.com/watch?v=aO_pyAD3fSc&list=PLLls_n2ybYppiQmjGtTvDKeY62v_skTKK&index=4

3. Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā – bērni drošāk izteiksies vārdos un emocijās.

https://www.youtube.com/watch?v=BItakQIESDQ&index=5&list=PLLls_n2ybYppiQmjGtTvDKeY62v_skTKK

4. Kā mainīsies mācību pieeja pirmsskolā – skolotāja lomas maiņa.

https://www.youtube.com/watch?v=z5UGW8_U-9A&list=PLLls_n2ybYppiQmjGtTvDKeY62v_skTKK&index=1

5. Vecāku loma – bērni mācās arī mājās.

https://www.youtube.com/watch?v=HudN8c8bxw8&index=6&list=PLLls_n2ybYppiQmjGtTvDKeY62v_skTKK

6. Vecāku loma – bērni vēlas būt patstāvīgāki.

https://www.youtube.com/watch?v=MUfLtTkfYBg&list=PLLls_n2ybYppiQmjGtTvDKeY62v_skTKK&index=7

7. Vecāku loma – bērni priecājas, kad vecāki iesaistās.

https://www.youtube.com/watch?v=h0n_83YOEbU&list=PLLls_n2ybYppiQmjGtTvDKeY62v_skTKK&index=8

Dokumenti

Ceļā uz kompetenču pieeju mācību saturā ieviešanu, aicinām audzēkņu vecākus sekot līdzi bērnu veikumam pirmsskolā, sadarboties ar grupu skolotājām, kopīgā dialogā meklējot labākos risinājumus bērnu audzināšanā un izglītošanā. Bērni izaug ļoti ātri, tāpēc nevar gaidīt, kad vecākiem būs vairāk laika, vēlmes, spēka, zināšanu, lai atbalstītu, pamācītu, parunātos un vienkārši būtu kopā ar saviem bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādē veiktais pedagoģiskais darbs ar bērniem ir efektīvāks un rezultatīvāks, ja veidojas jēgpilna ģimenes un pedagogu sadarbība un, ja vecākiem ir nepieciešamās prasmes un izpratne par to, ko var darīt kopā ar bērnu mājās, lai papildinātu pirmsskolas izglītības iestādē apgūto.