Kāds sods iespējams par ierobežojumu pārkāpšanu ārkārtējā situācijā

Par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu var iestāties gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība.

  • Piektdien, 13. martā, Saeima vienbalsīgi pieņēma lēmumu apstiprināt valdības rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu saistībā ar koronavīrusa “Covid-19” izplatības ierobežošanu.
  • Ārkārtējās situācijas laikā noteikti vairāki ierobežojoši pasākumi.
  • Par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu atbildība paredzēta gan Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, gan Krimināllikumā.
  • Arī par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu paredzēta gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība.
  • Administratīvie pārkāpumi šajās lietās jāizskata Valsts policijai un Veselības inspekcijai.

https://lvportals.lv/skaidrojumi/314124-kads-sods-iespejams-par-ierobezojumu-parkapsanu-arkarteja-situacija-2020