Kas ir ārkārtējā situācija: tiesiskais regulējums un atbildība

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Ministru kabineta noteiktie pasākumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām visā Latvijas Republikas teritorijā. Ārkārtējās situācijas laikā visām fiziskajām un juridiskajām personām jāpakļaujas valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, kā arī to amatpersonu likumīgajām prasībām.

Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā un kriminālatbildība. Arī par epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu ir paredzēta gan administratīvā, gan kriminālatbildība.

 

https://juristavards.lv/doc/276244-rkarteja-situacija-juristu-viedokli-par-tiesisko-regulejumu-un-ta-piemerosanu/?fbclid=IwAR1RDQPXJ_VleKZPBt7t4Z7t73PYTJEvrr2GfEnsBql0OJ54BzjZUPCB6g4