Par infekcijas izplatīšanu paredzēts sods

Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos. Proti, noziedzīgs nodarījums var būt izdarīts arī ar netiešu nodomu.

  • Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods.
  • Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos.
  • Institūcijām infekcijas slimību izplatības riska gadījumos ir tiesības noteikt personu ierobežojošus pasākumus.

https://lvportals.lv/skaidrojumi/314074-par-infekcijas-izplatisanu-paredzets-sods-papildinats-2020