PRODUKTU SADĀRDZINĀJUMA DĒĻ PALIELINĀSIES VECĀKU MAKSĀJUMS PAR BĒRNU ĒDINĀŠANU PIRMSSKOLAS IESTĀDĒ

Cienījamie vecāki!

Līdz ar produktu sadārdzināšanos Daugavpils pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu par vecāku līdzmaksājumu palielināšanu, kas stājas spēkā no 2022.gada 1.septembra, skat. :

Lēmums Nr. 529 par ēdināšanas maksu

Izglītojamā likumiskā pārstāvja  līdzmaksājuma apmērs vienam izglītojamajam dienā:

  • bērniem vecumā no 1-2 gadiem – 2.07 EUR

  • bērniem vecumā no 3-6 gadiem – 2,49 EUR

Sīkāka informācija par pašvaldības lēmumu palielināt maksu šeit :

https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/zinas/sakara-ar-produktu-sadardzinajumu-palielinasies-vecaku-maksajums-par-bernu-edinasanu-bernudarzos