Veselības nodarbības bērniem ar boksa elementiem

Daugavpils pilsētas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros mūsu bērni piedalās aktivitātē “Veselības nodarbības bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem ar boksa elementiem”. Notiks 12 bezmaksas veselību nostiprinošas nodarbības, kurās ir iespēja attīstīt fizisku spēju, drosmi, veiklību, koordināciju, ātrumu, izturību, lokanību un domāšanu, kā arī veicināt veselības stāvokļa uzlabošanos. Šīs nodarbības palīdzēs bērniem kļūt spēcīgiem un pārliecinātiem savas personības pilnveidošanā. Augsim veseli!!!

Nodarbības notiek ārā otrdienās un ceturtdienās visiem iestādes bērniem, jo grupas ir apvienotas.

Foto galerija no nodarbības: